Odgovor:

PRILOG

U prilogu je primere zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim prekršajnim sudom.

Zahteve je potrebno prilagoditi konkretnom slucaju.