Odgovor:

U skladu sa zvaničnim objašnjenjem Ministarstva finansija, površina preko 500 m², u smislu odredbe člana 10. Stav 3. Zakona o porezima na imovinu, podrazumeva zbir površina svih nadzemnih i podzemnih etaža zgrade čiji konstruktivni sklop je izgrađen, shodno spoljnim merama obodnih zidova, a ne korisnu površinu koja je element za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu. U tu površinu (preko 500 m²) ne uračunava se površina zgrade koja treba da se izgradi u skladu sa građevinskom dozvolom u delu u kome nisu izvedeni grubi građevinski radovi sa konstruktivnim sklopom (na primer, ako zgrada treba da sadrži dve podzemne i dve nadzemne etaže, pri čemu je konstruktivni sklop podzemnih etaža izgrađen a izgradnja nadzemnih etaža nije započeta, u površinu se uračunava površina podzemnih etaža).