Odgovor:

Članom 96a stav 1-5. ZPPPA propisano je:

“Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz zarade, naknade zarade, odnosno penzije, kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima poreskog obveznika izvršava se na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuje se zaplena na određenom delu zarade, naknade zarade, odnosno penzije, i nalaže isplatiocu ovih prihoda da prilikom svake isplate tih prihoda, počev od prve naredne isplate od prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, pa sve do potpune naplate poreza i sporednih poreskih davanja, vrši obustavu na zaradi, naknadi zarade, odnosno penziji i uplatu obustavljenog iznosa na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, je dužan da postupa po nalogu iz rešenja iz stava 2. ovog člana.

Isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, je dužan da obavesti nadležni poreski organ o promenama od uticaja na izvršenje rešenja iz stava 2. ovog člana, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene.

Ako isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, ne obustavi i ne uplati iznos zarade, naknade zarade, odnosno penzije, na kome se sprovodi prinudna naplata, na propisani uplatni račun javnih prihoda, u roku iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava vrši prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa isplatioca, u skladu sa članom 95. ovog zakona.”

 

Prema navedenim odredbama, isplatilac zarade imao je obavezu da vas obavesti o promenama od uticaja na izvršenje rešenja u roku od pet dana od dana nastanka promene. ZPPPA nije propisana obaveza isplatioca zarade da rešenje o prinudnoj naplati prosledi novom poslodavcu, isplatiocu zarade.

Takođe, vi ste nakon saznanja da isplatilac zarade nije izvršio uplatu na račun javnog prihoda, pri čemu vas nije ni obavestio o promenama, imali pravo da doneste rešenje o prinudnoj  naplati iz novčanih sredstava sa računa isplatioca (rešenje u aplikaciji – tip zabrane “dužnikov dužnik”).

Pošto to niste učinili, ukoliko imate saznanja ko je novi isplatilac zarade tom poreskom obvezniku, možete doneti novo rešenje o prinudnoj naplati na novi, tačan iznos duga (uz umanjenje duga po opomeni za prethodno naplaćene iznose). Pri tom, prvo rešenje o prinudnoj naplati iz zarade kod prethodnog isplatioca, mora se ukinuti (može se dodati kao tačka 2. dispozitiva novog rešenja o prinudnoj naplati).