Odgovor:

PRILOG 

Ministarstvo Finansija dalo je dva mišljenja u vezi oporezivanja zemljišta preko 10 ari:

–          Bilten 2-2014; mišljenje broj 011-00-00230/2014-04 od 28.02.20214. pitanje 1a)

–          Bilten 3-2014; mišljenje broj 430-00-00067/2014-04 od 03.03.2014. pitanje 11.

Prema mišljenjima Ministarstva finansija zemljište preko 10 ari je zemljište koje predstavlja fizičku celinu, nezavisno od vrste zemljišta (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, drugo). To znači da obveznik koji ima dve parcele zemljišta površine po 800 m2, koje se međusobno graniče, ima oporezivo zemljište površine preko 10 ari.

Ako je obveznik fzičko lice za predmetno zemljište podnosi dve poreske prijave PPI-2, posebno za 800 m2 poljoprivrednog i posebno za 800 m2 šumskog zemljišta.

Ako je obveznik pravno lice, to zemljište prijavljuje u jednom Prilogu 1, a zbog dve vrste zemljišta podnosi dva Podpriloga.