Odgovor:

Prema Zakonu o platnim uslugama platilac je definisan kao fizičko ili pravno lice koje na teret svog platnog računa izdaje platni nalog ili daje saglasnost za izvršenje platne transakcije na osnovu platnog naloga koji izdaje primalac plaćanja, a ako nema platnog računa – fizičko ili pravno lice koje izdaje platni nalog. Tako da smatramo da je platilac lice po čijem nalogu su izvršena plaćanja, pa samim tim i lice koje je ovlašćeno da podnese zahtev za povraćaj sredstava.