Ukoliko imamo elektronske prijave za eko naknadu u kojima je poreski obveznik iskazao 0 prihoda, a spremamo razrez preko hibridne pošte, kako treba tretirati ta rešenja?

Ukoliko uvidom u prihode kroz bazu APR-a konstatujemo da je poreski obveznik pogrešio, da je iznos daleko veći od nule, možemo li nezavisno za e-prijavu izvršiti promenu u bazi podataka ili je potrebno stranku uvoditi u postupak?

Odgovor:

Svaka podneta prijava i iskazani podaci nužno se proveravaja i usaglašavaju sa podacima iz APR iz finansijskih izveštaja.

Dakle, ako ste proverom u podacima iz APR utvrdili da je poreski obveznik podneo izjavu o neaktivnosti i ako je iskazani podatak o prihodu “nula”, stekli su se uslovi za donošenje rešenja sa “nulom”.

Za sve druge prijave za koje ne možete iz raspoloživih podataka da utvrdite da je podatak o prihodu tačan prijava bi trebalo da dobije status “neobrađena”, zatim da upitite poziv poreskom obvezniku  za dostavljanje potrebnih podatka i dokumentacije iz koje možete da utvrdite tačnost iskazanog podatka.

Odredbe čl.55. stav 6)  ZPPPA propisuju mogućnost donošenja rešenja o utvrđivanju obaveze neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjenja obveznika. Svakako stranka ima mogućnost žalbe u poreskom postupku.