Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vlada Švajcarske, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i 15 opština u Srbiji potpisali su zajednički Memorandum o razumevanju kojim se obavezuju da će u svojim opštinama unaprediti proces uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Sve ono što se zajednički dogovore vlada Švajcarske će i finansirati u ukupnom iznosu od 750.000 švajacarskih franaka, a sprovoditi kroz program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“.

Lokalne samouprave koje su potpisale memorandum su Arilje, Bojnik, Veliko Gradište, Vlasotince, Golubac, Leskovac, Ljubovija, Novi Pazar, Užice, Ćuprija, Topola, Raška, Mali Zvornik, Žabalj i Zaječar.

„Moja zemlja ima tradiciju dugu više od 170 godina u pružanju mogućnosti građanima da direktno učestvuju, uključujući inicijative i referendum u donošenju političkih odluka. Uvereni smo da ovo predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata uspešnog razvoja Švajcarske. Ovo je dobra praksa koju sa zadovoljstvom delimo. Zato podržavamo građane i lokalne samouprave u Srbiji“, rekao je Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji.

Ceo projekat podržalo je i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

„Želeo bih da naglasim da je cilj reforme sistema lokalne samouprave uspostavljanje sistema koji omogućava efikasno i održivo ostvarivanje prava građana. Vizija ove reforme jeste moderna, profesionalna, efikasna i odgovorna lokalna samouprava, odnosno lokalna samouprava koja treba da bude u potpunosti sposobna da pruži kvalitetne javne usluge građanima i privredi. Da primenjuje načela dobrog upravljanja u svom radu i da svojim delovanjem unapređuje kvalitet života građana i doprinosi ravnomernom razvoju Republike Srbije“, stav je Aleksandra Lovčanskog, šefa kabineta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samoupravu.

Dizajniranju tekuće faze programa, posebna pažnja posvećena je usmerenju značajnog dela podrške na aspekte dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama, smatra generalni sekretar SKGO-a.

„Projekat je u funkciji dostizanja planiranih rezultata koji su postavljeni strategijom reforme javne uprave, i posebno, programa za reformu sistema lokalne samouprave. Izabrani gradovi i opštine dobijaju upravo ulogu nosilaca tih kvalitativnih unapređenja, koja će se ogledati u većoj otvorenosti administrativnog poslovanja i izgradnji poverenja između građana i lokalnih samouprava“, izjavio je Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Ova vrsta podrške trajaće do 2025. godine i sve će se sprovoditi kroz švajcarski program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“, švajcarske organizacije Helvetas.

„Druga faza ovog programa, koja je završena prošle godine, podržala je 44 lokalne samouprave da ostvare 4,7 miliona evra dodatnih prihoda kroz porez na imovinu. U 36 lokalnih samouprava implementirani su i akcioni planovi u oblasti dobrog upravljanja, kroz koje su pojačali učešće građana u lokalnom donošenju odluka“, objasnio je Alexander Grunauer, vođa programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“.

Ceo program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ vredan je 5,2 miliona švajcarskih franaka i u potpunosti je finansiran od strane Vlade Švajcarske.