Odgovor:

Prethodni stečajni postupak, tzv. „automatski stečaj” uveden je 2010. godine u Zakon o stečaju (čl.150.-154. Zakona o stečaju). Dve godine kasnije Ustavni sud proglasio je te odredbe Zakona o stečaju, neustavnim (Odluka Ustavnog suda IUz-850/2010-Sl.glasnik RS br.71/12), i stupile su na snagu 25. jula 2012. godine. To je značilo da u preduzećima čiji su računi u blokadi duže od godinu dana više neće biti pokretan postupak automatskog stečaja. Tako je i Narodna banka Srbije obustavila dalje obaveštavanje privrednih sudova o blokiranim računima firmi, a oni obustavili pokretanje prethodnih stečajnih postupaka koji su značili ili pokretanje klasičnog stečaja ili automatsko brisanje iz registra. Ustavni sud je takođe odacio i zahtev da se ponište svi dosadašnji postupci.
Preduzeća nad kojima je pokrenut i zaključen prethodni stečajni postupak, brisana su automatski iz registra sa konstatacijom da nije postojao interes poverilaca ili stečajnog dužnika za sprovođenje stečajnog postupka ili bankrotstvom ili reorganizacijom.
Prema navedenom nije od uticaja da li ste prijavili potraživanje ili niste. Bilo bi važno da je neko od poverilaca položio predujam i pokrenuo redovan stečajni postupak. U konkretnoj situaciji postoji mogućnost da je preduzeće brisano iz registra, što morate proveriti. Ukoliko je preduzeće i dalje aktivno pre nego što pokrenete postupke naplate za nenaplaćena potraživanja trebalo bi proveriti apsolutnu zastarelost.