Programski tim

alexander_grunauer

Alexander Grunauer

Vođa projekta

alexander.grunauer@helvetas.org

branislav_milic

Branislav Milić

Savetnik za dobru upravu

Zamenik vođe projekta

jelena_holcinger

Jelena Holcinger

Viša ekspertkinja za javne finansije i poreze

natasa_corbic

Nataša Čorbić

Viša ekspertkinja za dobru upravu i uključivanje građana

Aleksandra Anđelović

Savetnica za odnose sa javnošću

Mila Nićiforović

Programska službenica za politički dijalog i e-upravu

Vidoje Kojović

Finansijski službenik

Jovana Dubljević

Kancelarijska administratorka

Aleksandar Ivančević

Vozač

Milka Đukić Lazović

Higijeničarka