Programski tim

alexander_grunauer

Alexander Grunauer

Vođa projekta

alexander.grunauer@helvetas.org

branislav_milic

Branislav Milić

Savetnik za dobru upravu

Zamenik vođe projekta

jelena_holcinger

Jelena Holcinger

Viša ekspertkinja za javne finansije i poreze

natasa_corbic

Nataša Čorbić

Viša ekspertkinja za dobru upravu i uključivanje građana

Aleksandra Anđelović

Savetnica za odnose sa javnošću

Mila Nićiforović

Savetnica na projektu - Politički dijalog i eUprava

Veronika Paunović

Savetnica za odnose sa javnošću

Aleksandar Ivančević

Logistika

Lena Bašić

Kancelarijska asistentkinja

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org