PRILOG – primer zahteva za saglasnost Ministarstva finansija za povećanje firmarine preko maksimuma.