Primer zahteva za saglasnost Ministarstva finasija za povećanje firmarine preko maksimuma.

PRILOG – primer zahteva za saglasnost Ministarstva finansija za povećanje firmarine preko maksimuma.