Odgovor:

PRILOG 

U prilogu je primer rešenja o prenosu neplaćene obaveze premunulog lica na naslednika u okviru vrednosti nasleđene imovine prema rešenju o ostavinskom postupku.