PRILOG

U prilogu dostavljamo primer dodataka zapisnika o poreskoj kontroli.