Prethodne faze programa

Faza I

Sve ove godine, koliko već sarađujemo sa lokalnim samoupravama u Srbiji, uvek nam je na prvom mestu bilo da ih slušamo, razumemo potrebe njihovih građana i pomognemo u oblastima u kojima im je pomoć bila napotrebnija.

U prvoj fazi programa radili smo sa devet opština iz istočne Srbije. To su Veliko Gradište, Golubac, Majdanpek, Kladovo, Negotin, Knjaževac, Zaječar, Boljevac i Sokobanja. Opšti cilj programa bio je da se obezbede povoljni okvirni uslovi za unapređenje lokalnog i regionalnog razvoja u istočnoj Srbiji u skladu sa mehanizmima i standardima dobrog upravljanja.

Kroz program bili smo posvećeni lokalnom razvoju u istočnoj Srbiji, jačanju opštinskih kapaciteta za podršku lokalnoj ekonomiji i produbljivanju međusobne odgovornosti između lokalnih vlasti, privatnog i civilnog sektora. Program se bavio najznačajnijim nedostacima i izazovima koji se odnose na unapređenje pravnog okvira i na mehanizme upravljanja u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u istočnoj Srbiji.

Direktnu korist imalo je oko 300.000 građana i predstavnika privatnog sektora u jednom od najsiromašnijih regiona u Srbiji. Osim sa devet partnerskih opština, sarađivali smo i sa Regionalnom razvojnom agencijom za istočnu Srbiju, kao i resornim ministarstvima – Ministarstvom finansija i ekonomije i Ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Program je podržan od strane Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), kao i nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodio se od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Na kraju prve faze, pet najboljih opština u oblasti ažuriranja baze podataka o nekretninama podelilo je nagradu od milion franaka, koju su dobile kao poklon od Vlade Švajcarske. To su Boljevac, Negotin, Sokobanja, Veliko Gradište i Zaječar.

Osim, u oblasti reforme poreza na imovinu, podržavali smo i proizvođače lekovitog bilja, vinare, proizvođače meda, žene koje su se bavile ruralnim turizmom.

Faza II

U drugoj fazi programa radili smo sa 44 lokalne samouprave u Srbiji u oblastima dobre uprave i reforme poreza za imovinu. Ukupno, više od 100 lokalnih samouprava bilo je uključeno u edukativne radionice koje su organizovane od strane progras.

Kroz program smo podržavali opštine u Srbiji u povećanje naplate poreza na imovinu, odnosno sopstvenih prihoda, koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga građanima i privatnom sektoru. Takođe, zajedno sa lokalnim vlastima radili smo na tome da se poboljša dijalog sa građanima u pogledu korišćenja prihoda od poreza na imovinu. Težili smo da pomognemo da se unaprede uslovi življenja, usluga i upravljanja za najmanje 2.500.000 građana u Srbiji.

Tema dobrog upravljanja je primenjena na sve programske aktivnosti kako bi se olakšalo donošenje praktičnih odluka koje sadrže principe dobrog upravljanja. Poseban fokus stavljen je na jačanje odgovornosti između građana (poreskih obveznika) i lokalne vlasti (pružaoca usluga).

I ovog puta, lokalne samouprave koje su na najefektivniji način povećale svoju naplatu poreza na imovinu nagrađene su fondom od milion švajcarskih franaka. Taj novac, potrošile su na projekte koji su u skladu sa potrebama njihovih građana.

Nagrađene opštine u ovoj fazi bile su Mali Zvornik, Gornji Milanovac, Ljubovija, Apatin i Bor.

Osim toga, donirali smo i 16,5 miliona dinara za projekte koji se tiču uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org