Odgovor: 

Poreskom obvezniku kome je doneto rešenje za komunalnu taksu za celu godinu, a koji je nakon toga brisan iz registra mora se doneti rešenje sa periodom do brisanja, kojim se zamenjuje prethodno doneto rešenje. Rešenje se uručuje u skladu sa članom 36. ZPPPA.

Nakon brisanja iz registra ne može se utvrđivati obaveza koja obvezniku nije utvrđena do dana brisanja (ni rešnjem ni privremenim akontacijama), što ovde nije slučaj, s obzirom da je pre brisanja obveznik već imao obavezu za taj period. Novim rešenjem se samo skraćuje period zaduženja do dana brisanja, što predstavlja dokument na osnovu koga se knjigovodstveno stornira obaveza za deo godine za koju to lice nije obveznik po tom osnovu, jer je brisan iz registra.