Odgovor:

Prema Uredbi, kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ukoliko je preduzeću vlasniku izdavanje u zakup pretežna delatnost, onda bi za obavljanje te pretežne delatnosti na teritoriji vaše JLS bili obveznik eko naknade.

Takođe, ako je preduzeću vlasniku neka druga delatnost pretežna, a tu pretežnu delatnost obavlja na teritoriji vaše JLS, onda po tom osnovu jeste obveznik u vašoj JLS.

Polazni osnov za plaćanje eko naknade na teritoriji neke JLS je obavljanje pretežne delatnosti u smislu Uredbe (delatnost registrovana u APR, a ako od neke druge delatnosti  ostvaruje najviše prihoda, onda je ta delatnost pretežna delatnost).