Odgovor:

Prema Uredbi, kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ukoliko je preduzeću vlasniku izdavanje u zakup pretežna delatnost (što verovatno nije), onda bi za obavljanje te pretežne delatnosti na teritoriji vaše JLS bili obveznik eko naknade.

Takođe, ako je preduzeću vlasniku neka druga delatnost pretežna (što je verovatnije), a tu pretežnu delatnost obavlja na teritoriji vaše JLS, onda po tom osnovu jeste obveznik u vašoj JLS.

Znači, polazni osnov za plaćanje eko naknade na teritoriji neke JLS je obavljanje pretežne delatnosti u smislu Uredbe (delatnost registrovana u APR, a ako od neke druge delatnosti  ostvaruje najviše prihoda, onda je ta delatnost pretežna delatnost).