Poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje lokalnih programa za finansiranje projekata identifikovanih kroz učešće građana u 15 partnerskih jedinica lokalne samouprave

- Poziv za podnošenje prijava -