Odgovor:

PRILOG

Smrću poreskog obveznika prestaje njegova poreska obaveza. Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica uređena je odredbama člana 22. ZPPPA.

Poresku obavezu preminulog lica ispunjavaju naslednici, u okviru vrednosti nasleđene imovine i u srazmeri sa udelom pojedinog naslednika, u momentu prihvatanja nasledstva.

Ako ostavilac nema naslednika ili se nijedan od naslednika ne prihvati nasledstva, ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje.

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Ako ste donosili bilo koja akta u poreskom postupku nakon smrti poreskog obveznika, na njegov JMBG, doneli ste ih neosnovano i potrebno je da ih stornirate u poreskom računovodstvu.

Storno neosnovanih zaduženja na umrlo lice, koje je preminulo i pre 2004. godine, potrebno je izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer taj obveznik ne postoji od dana smrti i danom smrti on je prestao da bude poreski obveznik i nema predmet oporezivanja.

Pored toga za dug preminulog lica, po osnovu  obaveza koje se odnose na period do dana smrti (ako taj dug postoji), u predmetnom slučaju, uzimajući u obzir da je poreski obveznik preminuo pre 2004. godine  ili u toku 2004. godine nastupila je apsolutna zastarelost. Shodno odredbama člana 23. stav 1. tačka (2) ZPPPA potrebno je doneti rešenje o prestanku poreske obaveze zbog zastarelosti a zatim izvršiti prenos zastarelih obaveza u vanbilanasno poresko računovodstvo.

Nije od uticaja na odlučivanje volja naslednika da li želi ili ne da prihvati evidentirani dug na računu poreskog obveznika koji je preminuo (dakle ako postoji dug koji nije zastario) jer se on ostavinskim rešenjem prihvatio nasledstva. U slučaju da se nije prihvatio nasledstva ostaviočeva poreska obaveza se otpisuje (čl.22. stav 2. I čl.115. ZPPPA).

Naslednika ćete zadužiti za tekuću godinu I pet godina unazad poštujući odredbe člana 114. ZPPPA a pravni osnov je ostavinsko rešenje.

 

Dakle, u predmetnom slučaju:

  • Prvo ćete doneti rešenja koji ćete poništiti doneta rešenja o utvrdjivanju obaveze nakon smrti poreskog obveznika I stornirati neosnovano utvrdjene obaveze;
  • Zatim ćete doneti rešenje kojim će se utvrditi prestanak poreske obaveze zbog apsolutne zastarelosti i izvršiti prenos u vanbilanasno poresko računovodstvo (ako postoji apsolutna zastarelost utvrdjene obeveze);
  • Doneti rešenja o utvrdjivanju obaveze nasledniku. 

U prilogu primeri rešenja.