Postoji li bilo kakav slučaj da neko ko ima 2 objekta za stanovanje na istoj adresi (kuća i letnja kuhinja, 2 kuće i slično) može da ima popust na oba objekta? Da li je kupatilo, kuhinja ili bilo koja druga prostorija u objektu koji nije primarni za stanovanje uslov da mu se stavi oslobađanje poreza na taj objekat ili ni u jednom slučaju nije pravilno staviti nekome oslobađanje na drugi objekat na istoj adresi?

Odgovor:

PRILOZI – Mišljenja MF Bilten 4/2015. i Bilten 2/2016

Prema čl.13. ZPI, pravo na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu ostvaruje obveznik poreza na imovinu na prava na zgradi ili stanu u kojem stanuje što podrazumeva da, prema evidencijama koje (saglasno propisima o ličnoj karti, odnosno prebivalištu) vode nadležni organi, nema prebivalište na drugoj adresi.

Ako se na istoj adresi nalazi više stambenih objekata za koje je obveznik poreza na imovinu isto fizičko lice to lice pravo na poreski kredit − umanjenje utvrđenog poreza, može ostvariti za jedan od tih objekata i to onaj u kome obveznik stanuje.

U prilogu mišljenja MF objavljena u Biltenima 4/2015 strana 55. pod tačkom 7v. i Bilten 2/2016 strana 132. pod tačkom 3b.