Odgovor:

Prinudna naplata iz novčanih potraživanja, uređena je članom 96 ZPPPA, na sledeći način:

“Prinudna naplata iz novčanih potraživanja poreskog obveznika izvršava se na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana nalaže se dužniku poreskog obveznika da svoj dug namiri uplatom na uplatni račun javnih prihoda po dospelosti potraživanja.

Ako dužnik iz stava 2. ovog člana ne izvrši plaćanje, po dospelosti, Poreska uprava vrši prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa dužnika poreskog obveznika, u skladu sa članom 95. ovog zakona.”

Član 96a, stav 1)-5) ZPPPA uređuje način izvršenja prinudne naplate iz zarade:

Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz zarade, naknade zarade, odnosno penzije, kao i na drugim vrstama prihoda na tekućim računima poreskog obveznika izvršava se na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuje se zaplena na određenom delu zarade, naknade zarade, odnosno penzije, i nalaže isplatiocu ovih prihoda da prilikom svake isplate tih prihoda, počev od prve naredne isplate od prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, pa sve do potpune naplate poreza i sporednih poreskih davanja, vrši obustavu na zaradi, naknadi zarade, odnosno penziji i uplatu obustavljenog iznosa na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, je dužan da postupa po nalogu iz rešenja iz stava 2. ovog člana.

Isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, je dužan da obavesti nadležni poreski organ o promenama od uticaja na izvršenje rešenja iz stava 2. ovog člana, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka promene.

Ako isplatilac zarade, naknade zarade, odnosno penzije, ne obustavi i ne uplati iznos zarade, naknade zarade, odnosno penzije, na kome se sprovodi prinudna naplata, na propisani uplatni račun javnih prihoda, u roku iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava vrši prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa isplatioca, u skladu sa članom 95. ovog zakona.

Prema navedenom ukoliko poslodavac nije izvršio rešenje o prinudnoj naplati iz zarade, iz razloga što poreski obveznik više ne radi kod njega bio je u obavezi da vas obavesti o toj činjenici (član 96a stav 4). Ako poslodavac ne obavesti i ne uplati pripadajući iznos zarade na uplati račun javnog prihode postupak se dalje sprovodi tako što se dugovani iznos naplaćuje iz sredstava poslodavca u postupku prinudnu naplatu iz novčanih sredstava sa računa isplatioca, u skladu sa članom 95. ZPPPA (čl. 96a stav 5).

Prilikom odlučivanja morate imati u vidu da je obaveza koja se naplaćuje od pre tri godine  Ukoliko poslednja opomena sadrži i dug za koji ste već dali prinudnu naplatu iz zarade morate prethodno rešenje ukloniti iz pravnog prometa i doneti novo ili ćete doneti novo za obaveze nastale nakon dostavljanja opomene i rešenja po već započetom postupku prinudne naplate od pre tri godine.

Još jednom napominjemo u svim slučajevima kada poslodavac ne izvršava rešenje o prinudnoj naplati iz zarade, za svog zaposlenog, a neobavesti vas o razlozima postpak natavlajte blokadom računa poslodavca.

Ali pre svega preporučujemo da izvršite uvid u CROSO registar i da još jednom proverite ko je isplatilac zarade.