Zajedno sa predstavnicima Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC) obišli smo Užice i posetili projekte koji su napravljeni kroz program lokalnog partnerstva „Udružimo se“, a delimično finansirani kroz naš program. Grad Užice je jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava u oblasti uključivanja građana u opštinske odluke, sa kojima smo do sada radili. Od samog početka saradnje Užice je uspešno primenilo sve tri faze učešća građana – informisanje, konsultacije i aktivno učešće.

uzice_sdc_sastanak

Prema rečima gradonačelnice Užica dr. Jelene Raković Radivojević, Užički program lokalnog partnerstva “Udružimo se” podrazumeva uključivanje što većeg broja građana u donošenje važnih i značajnih odluka, kao i prioriteta prilikom raspodele budžetskih sredstava.

“Skupština Grada je 2018. godine usvojila „Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu grada Užica za period 2018-2021. godina” kao deo aktivnosti u sklopu projekta „Reforma poreza na imovinu”, koji se realizuje uz podršku švajcarske vlade. Cilj je povećanje poreskog obuhvata, unapređenje kapaciteta lokalne poreske administracije, ali i veće uključivanje građana u donošenje odluka o trošenju sredstava po ovom osnovu. U 2019. godini budžet za ove namene bio je 5 miliona dinara. Više od 400 naših sugrađana uzelo je učešće u predlaganju 19 malih projekata uređenja javnih površina“, navela je dr. Jelene Raković Radivojević, gradonačelnica Užica.

U 2020. godini budžet za ove namene je dupliran na 10 miliona dinara uz dodatnu podršku od 4,5 miliona dinara od strane programa „Reforma poreza na imovinu”. Više od 800 građana je predložilo 31 projekat. Izabrano je i realizovano 18 projektnih ideja.  navela je dr. Jelene Raković Radivojević, gradonačelnica Užica.

Petar Vasilev, predstavnik Švajcarske kancelarija za razvoj i saradnju istakao je da Švajcarska vlada ima dugu istoriju saradnje sa Užicem, preko 15 godina: “Užice je primer dobre prakse kada se radi o učešću građana, projekat “Udružimo se” jedan je takav dobar primer”, naveo je on.

uzice_sdc_teren

Prema rečima Nataše Čorbić, eksperta za dobru upravu i uključivanje građana na programu „Reforma poreza na imovinu“, program “Udružimo se” za švajcarsku vladu jedan je vrlo značajan projekat, naročito što se održava već treću godinu.

„Švajcarska vlada nastavlja da radi i naredne četiri godine, zahvaljujući iskustvu koji su imali u prethodnoj fazi: “Hoćemo da radimo intezivno na procesu uključivanja građana. Očekujemo da grad Užice bude jedan od glavnih partnera, da zajedno dođemo do nešto drugačijih mehanizama učešća koji će na kraju dovesti do znajačnije, posećenije javne rasprave o odluci o budžetu za narednu godinu“, rekla je Nataša Čorbić, ekspert za dobru upravu na programu „Reforma poreza na imovinu“.

Takođe, Užice je od ovog švajcarskog programa dobilo i oko 41.000 švajcarskih franaka za angažovanje 22 poreska popisivača na terenu, što je rezultiralo povećanom naplatom poreza na imovinu u opštinskom budžetu.