Odgovor:

Članom 10. ZPPPA propisano je pravo poreskog obveznika na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada je to drugim poreskim zakonom predviđeno. Takođe je propisano da ako se poreski obveznik opredeli za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, odnosno za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, LPA ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno.

Prema navedenim zakonskim odredbama, preknjižavanje pogrešno izvršene uplate može se izvršiti samo po zahtevu poreskog obveznika, odnosno lica koje je izvršilo uplatu.

U ovom slučaju, imajući u vidu da su obaveze utvrđene na pogrešan matični broj, ne može se vršiti preknjižavanje preplate, već je potrebno od dana nastanka poreske obaveze poreskom obvezniku utvrditi obavezu na ispravan matični broj i izvršiti preknjižavanje svake uplate posebno. Ovo preknjižavanje se vrši direktno u aplikaciji JIS LPA.

Na pogrešnom matičnom broju treba poništiti zaduženja i kamatu imajući u vidu da su obaveze neosnovano utvrđene na neispravan identifikacioni broj.