Odgovor:

Poreskom obvezniku je utvrđena poreska obaveza i doneto rešenje po osnovu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige koje je uručeno dana 19.06.2023. U daljem postupku, dana, 15.08.2023.godine na osnovu Rešenja o kupoprodaji, deo pripadajuće imovine je otuđen, i novim obačunom nije doneto izmenjeno poresko rešenje jer osnovica ne prelazi zakonski limit. Sa kojim datumom izvršiti storniranje prethodno utvrđenog rešenja , da li sa danom uručenja tj.19.06.2023 ili nekim dr.datumom ( npr.15.08.2023 – dan zaključenja ugovora) kako bi postupak knjiženja bio sproveden u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir promenu koja je nastala posle masovnog obračuna u 2023.?