Odgovor:

Mišljenje Ministarstva finansija koje se odnosi na uvtrđivanje obaveze nakon brisanja obveznika – preduzetnika iz registra je mišljenje br 011-00-112/2016-04 od 01.07.2016. godine. U mišljenju su navedeni pravni osnovi zbog kojih se ne može utvrđivati obaveza brisanom obvezniku.