Poreski obveznik zaključno sa 31.12.2010. godinom nije zaduživan komunalnom taksom. Dana 31.10.2012. godine dug mu je bio u mirovanju, ali je odmah ispao iz mirovanja zbog neplaćanja redovnih obaveza po osnovu poreza na imovinu (na kartici storno mirovanje duga 31.10.2012. godine). Od 04.03.2016. godine bio je u reprogramu po čl. 10, ali je reprogram ukinut usled neplaćanja 27.03.2017. godine. Kako u ovom slučaju računamo apsolutnu zastarelost, sa kojim datumom se smatra da je dug zastareo?

Odgovor:

Pretpostavka je da je ovom obvezniku dug nastao do 31.12.2011. (deo) i do 31.12.2012. godine i da nakon toga nema novih obaveza.

Apsolutna zastarelost od 10 godina za dug iz 2011 godine nastupila bi 31.12.2021 godine, ali se zbog reprograma koji se ne računa u rok apsolutne zastarelosti (član 13 Zakona o izmenama ZPPPA), rok apsolutne zastarelosti pomera za 1 godinu i 23 dana. To znači da u konkretnom slučaju apsolutna zastarelost za dug nastao u 2012. godini nastupa 23.01.2022.

Apsolutna zastarelsot za dug iz 2012. godine nastupila bi 31.12.2022 godine, ali se zbog reprograma koji se ne računa u rok apsolutne zastarelosti, rok apsolutne zastarelosti pomera za 1 godinu i 23 dana. To znači da u konkretnom slučaju apsolutna zastarelsot za dug nastao u 2011 godini nastupa 23.01.2023. godine.