Odgovor:

U skladu sa Uredbom o registratuskom materijalu i Listom kategorija registarskog materijala sa rokovima čuvanja koje je trebalo da donese vaša JLS, obaveza čuvanja rešenja o utvrdjivanju obaveza po osnovu javnih prihoda je “trajno”. Rešenja koja se donose u masovnom razrezu ne čuvaju se u papirnoj formi. Original se dostavlja poreskom obvezniku. Primerak se po potrebi štampa iz sistema overava i potpisuje ga ovlašćeno lice u momentu donošenja rešenja.

Ukoliko je poreskom obvezniku rešenje dostavljeno, uredno, on može dobiti “kopiju rešenja” iz razloga što je dostavljanje i knjiženje već izvršeno.

Pojedinačno doneta rešenja, čuvaju se u predmetu u papirnoj formi.