Odgovor:

Postupak prinudne naplate od kontrolnih članova brisanih društava u postupku prinudne likvidacije otpočinje dostavljanjem dopisa Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, za dostavljanje podataka za konkretna privredna društva o kontrolnim članovima. Nakon dobijanja podatka od APR ko su kontrolni članovi privrednih društava brisanih u postupku prinudne likvidacije, postpak prinudne naplate se sprovodi iz sredstava prinudne naplate propisanih članom 92. ZPPPA, u zavisnosti od pojedinačne poreskоpravne situacije.

S obzirom da je utvrđeno da je jedini kontrolni član društva u prinudnoj likvidaciji izbrisan iz registra APR po pravnosnažnom rešenju Privrednog suda o zaključenju stečajnog postupka, mogućnost naplate dospelih neizmirenih obaveza brisanog društva u postupku prinudne likvidacije, od kontrolnog člana ne postoji, bez obzira na odredbe o zastarelosti uredjene članom 548. stav 4) Zakona o privrednim društvima.  

Odredbe člana 163a. stav 1) ZPPPA daju mogućnost da se u vanbilansno poresko računovodstvo prenesu neplaćene poreske obaveze poreskih obveznika koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, osim ako je za ispunjenje tih obaveza odgovorno drugo lice (u ovom slučaju to bi bio kontrolni član koji je takođe brisan iz propisanog registra).

Prema navedenom, neplaćene obaveze predmetnog privrednog društva, bi trebalo primenjujući odredbe člana 163a. preneti u vanbilansno poresko računovodstvo.