Odgovor:

Pravo na umanjenje utvrdjenog poreza na imovinu ostvaruje obveznik poreza na imovinu na prava na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik i u kojoj je prijavljeno njegovo prebivalište, u skladu sa zakonom kojim se utvrdjuje prebivalište gradjana, umanjije se za 50%, a najviše za 20.000 dinara (član 13. ZPI). Ako se na istoj adresi nalazi više stambenih objekata  za koje je obveznik poreza na imovinu isto fizičko lice, pravo na umanjenje utvrdjenog poreza može se ostvariti za jedan od tih objekata i to na onaj u kome obveznik stanuje.