Odgovor:

Neosnovano utvrđene obaveze (obaveze nakon brisanja preduzetničke radnje iz registra) potrebno je stornirati, kako utvrđene obaveze tako i kamatu koja je obračunavana na neosnovano utvrđene obaveze. Shodno tome, sa datumom brisanja iz registra preduzetniku se utvrđuju konačne obaveze, koje se sa PIB radnje prenose na JMBG vlasnika radnje. Odredbama člana 85. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom i u tu imovinu ulazi i imovina koju stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti. Odgovornost za utvrđene obaveze ne prestaje brisanjem iz registra.