Odgovor:

Članom 167. Zakona o stečaju propisane su pravne posledice potvrdjivanja plana reorganizacije, a čl.173 istog zakona uređeno je nepostupanje po usvojenom planu i prevaran i nezakonit plan kao stečajni razlog.

Članom 41. Zakona o izvršenju i obezbedjenju propisano je da je plan reorganizacije u stečajnom postupku čije je usvajanje rešenjem potvrdio sud izvršna isprava. To znači da se potraživanja čije je namirenje predvidjeno planom nplaćuju u izvršnom postupku (preko izvršitelja).

Članom 86. Zakona o stečaju propisano je da se prijavljivanjem potraživanja prekida zastarelost potraživanja koje postoji prema stečajnom dužniku.

Članom 114z. stav 1. tačka 2. ZPPPA kojim se uredjuje zastoj zastarelosti prava na utvrđivnje i naplatu poreza i sporednih davanja, propisano je i da zastarelost prava poreskog organa na utvrdjivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče: za vreme kada je drugim zkonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.

Prema navedenom prijavljivanjem potraživanja u stečajnom postupku prekinuta je zasatrelost potraživanja koja ne teče dalje prema čl. 114z. ZPPPA (zastoj zastarelosti) do okončanja postupka kada zastarelost počenje ponovo da teče.