Odgovor:

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, stečajni postpak u odnosu na stečajnog dužnika se obustavlja, rešenjem Privrednog suda. Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica, kao i imovina koja nije bila predmet procene (vezano za prodaju), ulaze u stečajnu masu u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja. Stečajna masa se registruje u registru stečajnih masa kod APR i nju zastupa stečajni upravnik. Treba istaći da prema odredbi stava 6 člana 136. Zakona o stečaju za potraživanja koja su nastala do obustave stečajnog postupka ni stečajni dužnik ni njegov kupac ne odgovaraju poveriocima. Pošto je prema odredbi člana 20. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izmirenje poreske obaveze lica u stečaju uređeno zakonom kojim se uređuje stečaj, jasno je da poreske obaveze za lice koje je kao stečajni dužnik prodato izmiruje stečajna masa u odnosu na koju se stečajni postupak nastavlja.

Nakon pravosnažnosti rešenja o obustavljnju stečajnog postupka u odnosu na stečajnog dužnika iz razloga njegove prodaje kao pravnog lica u obavezi da u poreskom računovodstvu isknjižite sve obaveze, nastale do obustave stečajnog postupka, sa PIB stečajnog dužnika na PIB stečajne mase nad kojom se stečajni postupak nastavlja. Stečajni dužnik postaje aktivno pravno lice bez obaveza po prijavama potraživanja i obaveza koje su nastale do dana prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica. Dakle, sve obaveze nastale do momenta prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica se namiruju iz stečajne mase sa PIB Stečajne mase.

Iz stečajne mase prioritetno se namiruju (član 54. Zakona o stečaju):

– troškovi stečajnog postupka, a po njihovom punom namirenju

– obaveze stečajne mase

Troškovi stečajnog postupka (član 103. Zakona o stečaju) obuhvataju:

1) sudske troškove stečajnog postupka;

2) nagrade i naknade stečajnom upravniku i/ili privremenom stečajnom upravniku;

3) druge izdatke za koje je zakonom predviđeno da se namiruju kao troškovi stečajnog postupka.

U konkretnom slučaju obaveze nastale nakon podnošenja prijave potraživanja, smatraju se troškom stečajnog postupka i one se prioritetno namiruju. To znači da se za te dospele obaveze ne može odobriti odloženo plaćanje. Imajući u vidu da ste odobrili odlaganje plaćanja tih obaveza, svakako će se dalje namirenje pratiti na PIB Stečajna masa. PIB stečajnog dužnika koji je u postupku stečaja prodat kao pravno lice mora se osloboditi svih obaveza nastalih do dana prodaje.