Odgovor:

Odredbama člana 74.  stav 10) ZPPPA propisano je da poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje iz st. 7. i 9. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Dakle, ako poreski obveznik izmiri dugovani porez o kome je već odlučivano rešenjem koje je ukinuto zbog razloga propisanih ZPPPA, smatramo da obveznik može da podnese novi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate jer je dug po prethodno donetom rešenju o odlaganju plaćnja na rate izmiren.