Odgovor:

Prema Zakonu o porezima na imovinu pretežna šifra delatnosti nikada nije opredeljivala poresku osnovicu. Od 1.1.2021. godine brisana je iz člana 7. odredba da se nepokretnosti iz stava 4. ovog člana opredeljuju prema njihovoj nameni u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti, jer mislimo da je ona zbunjivala i pogrešno usmeravala na pretežnu delatnost. Naime, i ta odredba je samo ukazivala da se posmatra delatnost koja se obavlja u objektu, odnosno posmatra se funkcionalnost objekta, za šta je objekat namenjen i u tom smislu vrsta delatnosti iz kalsifikacije, a ne pretežna registorvana delatnost obveznika.

Mora se imati u vidu da obveznik može obavljati razne delatnosti, a imati samo jednu pretežnu registrovanu.

Sada je u članu 7. dato pojašnjenje šta se smatra prooizvdnim, a šta skladišnim prostorom (koji se oporezuju po knjigovodstvenoj vrednosti prema članu 7. stav 4. ZPI)):

Proizvodnim pogonima prerađivačke industrije iz stava 4. tačka 2) ovog člana smatraju se (nadzemni i podzemni) objekti koji su namenjeni za obavljanje proizvodnje u delatnosti koja je klasifikovana kao prerađivačka industrija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti.

Skladišnim i stovarišnim objektima iz stava 4. tačka 8) ovog člana smatraju se (nadzemni i podzemni) objekti koji su namenjeni za preuzimanje i čuvanje sirovina i robe (uključujući i rezervoare i cisterne za skladištenje koji se smatraju nepokretnostima, kao i objekte za skladištenje otpada), koji se ne koriste za promet na malo ili za druge namene, odnosno u delu u kome se ne koriste za promet na malo ili za druge namene.

Prema tome, smatramo da se poslovni prostor u kome su smešteni gotovi proizvodi za dalju prodaju mogu oporezovati po knjigovodstvenoj vrednosti kao skladišni i stovarišni objekat (čl. 7 stav 4 tačka 8 ZPI), ako se u tom prostoru ne vrši maloprodaja.