Odgovor:

Ministarstvo finansije je u mišljenju broj: 011-00-00862/2021-03 od 23. avgusta 2021. godine iznelo stav da maksimalni iznos lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru-firmarine,  treba da se vezuje za pravno lice a ne za poslovni prostor i na godišnjem nivou firmarina ne može biti veća od zakonom predviđenog maksimuma, osim ukoliko postoji saglasnost Ministarstva finansija shodno članu 15a stav 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

To je jedini način da se firmarina utvrdi u većem iznosu od zakonom predviđenog maksimuma.

Pretpostavljamo da je JLS donela Odluku o lokalnim komunalnim taksama za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji JLS i da su utvrđeni obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja, koja bi trebalo da se primenjuje na utvrdjivanje obaveza po ovom osnovu za 2022. godinu.

Postoje dve mogućnosti koje se mogu primeniti:

1)       Utvrditi obaveze saglasno donetoj Odluci a po žalbama u pojedinačnim slučajevima po poništenim rešenjima, u ponovnom postupku obavezu utvrditi u skladu sa stavom drugog stepena i Upravnog suda;

2)       Obavezu za firmarinu utvrditi tako što će se u svemu primeniti navedeno mišljenje tako da ukupna firmarina za određeno pravno lice ne može biti veća od zakonom predviđenog maksimuma, što smatramo da je po zakonu zasnovano i ispravno.