Odgovor:

Ministarstvo finansije u mišljenju broj: 011-00-00862/2021-03 od 23. avgusta 2021. godine  iznelo je stav da se maksimalni iznosa lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru-firmarine,  treba da vezuje za pravno lice a ne za poslovni prostor i na godišnjem nivou firmarina ne može biti veća od zakonom predviđenog maksimuma, osim ukoliko postoji saglasnost Ministarstva finansija shodno članu 15a stav 6. Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

To je jedini način da se firmarina utvrdi u većem iznosu od zakonom predvidjenog maksimuma.

Pretpostavljamo da ste doneli Odluku o lokalnim komunalnim taksama za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji vase opštine i utvrdili obveznike, visinu, olakšice, rokove i način plaćanja, koja bi trebalo da se primenjuje na utvrdjivanje obaveza po ovom osnovu za 2022. godinu.

Imate dve mogućnosti a koju ćete primeniti morate sami odlučiti:

1)       Utvrditi obaveze saglasno donetoj Odluci a po žalbama u pojedinačnim slučajevima po poništenim rešenjima, u ponovnom postupku obavezu utvrditi u  skladu sa stavom drugog stepena i Upravnog suda;

2)       Obavezu za firmarinu utvrditi tako što ćete u svemu primeniti navedeno mišljenje tako da ukupna firmarina za određeno pravno lice ne može biti veća od zakonom predviđenog maksimuma, što smatramo da je na zakonu zasnovano i ispravno.