Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreski obveznik je i prethodnih godina i za 2020. godinu podneo poreske prijave PPI-1 za poslovni prostor, benzinsku stanicu i nadstrešnicu sa poreskom osnovicom obračunatom primenom elemanata korisne površine i prosečne cene poslovnih zgrada, a rezervoare je obračunavao po knjigovodstvenoj vrednosti, pri čemu je za pojedine rezervoare iskazivao nule. Obvezniku je predočeno da poreska osnovica rezervoara nije knjigovodstvena vrednost već da se rezervoari za gorivo pri benzinskim stanicama tretiraju kao poslovne zgrade prema Mišljenju Ministarstva finansija br. 430-00-00231/2018-04 od 15.5.2018. godine. Obveznik nije prihvatio navedeno Mišljenje i tvrdi da je u svim opštinama i gradovima podneo istu poresku osnovicu za rezervoare. U poreskoj prijavi za 2021. godinu poreski obveznik je podneo prijavu za sledeće nepokretnosti: benzinske stanice sa poreskom osnovicom obračunatom primenom elemanata korisne površine i prosečne cene poslovnih zgrada, a nadstrešnice i rezervoare je svrstao u garaže i pomoćne objekte obračunate sa prosečnom cenom za garaže i pomoćne objekte, verovatno zbog izmene Zakona o porezima na imovinu u čl. 6b. Da li prijava treba da se odbije i obveznik podnese novu?​

Odgovor »

Pokrećemo postupak kontrole kod poreskog obveznika koji je poresku prijavu PPI-1 za 2020. popunio primenjujući fer vrednost za sve nepokretnosti. Trebalo je da primeni prosečnu cenu po m2. Poreska prijava je obrađena. Na koji način proknjižena zaduženja za 2020. godinu storniramo (da li donosimo Rešenje i R-nalog ili možemo samo kroz R-nalog)? Molimo za primer, kako radite u ovom slučaju (zapisnik, Rešenje o utvrđenom zaduženju u postupku kontrole i sve drugo što radite u postupku kontrole).

Odgovor »

Poreski obveznik je uputio žalbu na rešenje o utvrđenoj obavezi za porez na imovinu fizičkih lica. Nakon par dana odustao je. U skladu sa članom 148. stav 2. ZPPPA donosimo Zaključak o obustavljanju postupka. Da li se pozivamo i na član 146. ZUP-a kojim je propisan zaključak ili ne, ovo naročito zbog toga da li na ovaj zaključak stranka ima pravo žalbe ili ne? Takođe, obzirom da žalilac nije bio uplatio taksu za žalbu i poslata mu je opomena, a on je odustao od žalbe i neće da plati taksu da li treba naplatiti taksu s obzirom da se postupak dalje neće voditi?

Odgovor »

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org