Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Preduzeće je jedan objekat prijavilo po prosečnoj ceni x površina, a drugi po fer vrednosti. Nekretnine vrednuju po nabavnoj vrednosti i to su prikazali po prosečnoj ceni, ali investicione nekretnine vrednuju po fer vrednosti i stoga su taj objekat prijavili po fer vrednosti. Da li postoji mogućnost jednu vrstu nekretnine prijavljivati po fer vrednosti, a druge po prosečnoj ceni zato što u Napomenama uz finansijske izvestaje stoji da se nekretnine vrednuju po nabavnoj vrednosti, a investicione po fer vrednosti?

Odgovor »

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org