Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreskom obvezniku je utvrđena poreska obaveza i doneto rešenje po osnovu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige koje je uručeno 19.06.2023. godine. U daljem postupku, 15.08.2023. godine na osnovu Rešenja o kupoprodaji, deo pripadajuće imovine je otuđen, i novim obačunom nije doneto izmenjeno poresko rešenje jer osnovica ne prelazi zakonski limit. Sa kojim datumom izvršiti storniranje prethodno utvrđenog rešenja kako bi postupak knjiženja bio sproveden u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir promenu koja je nastala posle masovnog obračuna u 2023. godini?

Odgovor »

Urađena je prinudna naplata na zaradu poreskog obveznika. Poslodavac je radio obustavu do 15.03.2023. godine, nakon čega prestaje radni odnos. Poslodavac nas nije u roku obavestio o otkazu zaposlenog, niti je prosledio rešenje o prinudnoj naplati novom poslodavcu. Poslali smo dopis poslodavcu i tražili obrazloženje, na šta je odgovorio da nije znao ko je novi poslodavac. Da li raditi novo Rešenje o prinudnoj naplati uz smanjenje uplata po opomeni na osnovu koje je rađena prinudna naplata?

Odgovor »

Poreskom obvezniku je urađeno rešenje o prinudnoj naplati, na koje jeizjavljena žalba. U momentu obrade žalbe smo utvrdili da postoje dva zaduženja za 2022. godinu jer je bila izmena rešenja, pa prvobitno nije stornirano. S obzirom da se u žalbi advokat poziva i na zastarelost, nismo je usvojili u prvom stepenu, već ćemo je verovatno poslati drugostepenom organu. U izjavi advokata piše da obveznik želi reprogram. Šta da radimo u tom slučaju sa tim iznosom koji je višak?

Odgovor »

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org