Pitanja i odgovori

Unesite ključnu reč:

Poreskom obvezniku je uručeno rešenje 26.09.2023. godine, na koje je uložio žalbu 12.10.2023. godine. Kako je prošao rok od 15 dana za podnošenje žalbe, ista je Zaključkom odbačena kao neblagovremena po članu 144. stav 1. i 2. ZPPPA. Zaključak je uručen 31.10.2023. godine, gde je ostavljena mogućnost podnošnje žalbe na zaključak od 8 dana od dana prijema zaključka. Obveznik dana 10.11.2023. godine podnosi predlog za vraćanje u pređašnje stanje po članu 82. ZUP-a. Na koji način da postupimo, jer su i rešenje i zaključak uručeni u skladu sa zakonom?

Odgovor »

Pitanje je vezano za površinu parcele koja se u katastru vodi kao poljoprivredno zemljište, ali je u stvari iskop zemljišta koje se prirodnim putem napunilo vodom. Zemljište nije upisano u katastar vodnog dobra pa nema osvnova za poresko oslobođenje u smislu člana 12. stav 1. tačka 7a. Da li ovakvo zemljište spada u “drugo zemljište”u smislu stava 1. tačka 4) člana (član 6a ZPI) “zemljište koje nije građevinsko, poljoprivredno ili šumsko zemljište” – u faktičkom smislu, jer pravno je, u katastru poljoprivredno zemljište.

Odgovor »

program podržava

program sprovodi

Kontakt

Kancelarija programa MED u okviru Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB

Makedonska 12/VI
11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3341 218,
      +381 11 3341 237   

med@helvetas.org