Pitanja i odgovori

Obveznika ima dug za porez na imovinu koji prelazi 200.000 dinara, a nije u mogućnosti da dug izmiri na drugi način osim ulaskom u reprogram. Po ZPPPA je neophodno uzimanje zaloge kao sredstva obezbeđenja dospelog dugovanja. Potrebna nam je pomoć oko procedure uspostavljanja zaloge na nepokretnosti koja će biti sredstvo obezbeđenja za reprogram dugovanja. Ko angažuje procenitelja, o čijem trošku se angažuje i koja je dokumentacija potrebna da bi se uspostavila hipoteka?

Odgovor »

Podnosilac zahteva navodi da je dana 18.10.2006. godine maloletni ugovarač koga je zastupala majka zaključio Ugovor o kupoprodaji stana, ali tada nije izvršen upis svojine u katastar nepokretnosti već je upis izvršen 28.03.2022. godine. Kako se vlasnika stana zadužuje od 28.10.2006. godine, podnosioc zahteva traži da se otpišu sva dugovanja i da se zaduži od dana upisa nepokretnosti u katastar, jer navodi da se pravo svojine na nepokretnosti na osnovu pravnog posla stiče danom upisa u katastar nepokretnosti po osnovama člana 33. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa i člana 128. Zakona o državnom premeru i katastru iz 2004. godine. Shodno tome, podnosioc zahteva navodi da nije imao stečeno pravo svojine na nepokretnosti i da ga je LPA nezakonito zaduživala porezom na imovinu, kao i naknadom za zaštitu i unapređivanje životne sredine. Molim Vas za mišljenje i smernice kako dalje postupati.

Odgovor »