Pitanja i odgovori

Za obveznika je prošle godine pokrenut stečaj. Obveznik se dužio porezom na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige. Podneo je PPI1 za 2020. i 2021. godinu i 3 izmenjene poreske prijave (pod datumima kada je imovina prodavana). PIB nije menjan u toku prelaska u stečaj. Trenutno postoji dug koji je delom iz prethodnog perioda, a delom iz perioda 2020. i 2021. godine. Opština iz prodaje treba da namiri svoja dugovanja. Nije sva imovina ni prodata i dalje se duže za još jedan objekat. Stečajni upravnik sada traži da se odvoje dugovanja do i od ulaska u stečaj po osnovu poreza kako bi izmirio samo taj deo duga. Obveznik nije prebačen u vanbilansnu, jer su rađena zaduženja. Dospeva još jedan kvartal u ovoj godini 15.11. Kako sada postupati sa ovim obveznikom što se knjiženja tiče?

Odgovor »

Poreski obveznik je kod notara zaključio ugovor o kuporodaji. Posle par dana uputio je zahtev LPA da komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, jer kako on tvrdi objekti koji su navedeni u ugovoru su odavno srušeni, samo nije izvršeno njihovo brisanje u Katastru. LPA ga još nije zadužila za sporne objekte, pa nas interesuje kako postupiti u datom slučaju i kako odgovoriti na isti zahtev, ako se uzme činjenica da za sporne objekte nije ni oporezovan, vec samo za kuću koju poseduje iz ranijih godina. Kada komisija izađe na lice mesta i utvrdi činjenično stanje, ako objekti stvarno ne postoje može li se na zahtev odgovoriti u formi obaveštenja? Poreski obveznik nije uplatio taksu na zahtev.

Odgovor »

Poreskom obvezniku je odobren reprogram sa grejs periodom od godinu dana po osnovu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige. Reprogram je uz dostavu avalirane menice iz banke odobren za iznos sa rešenja iz 2016. godine koje je utvrđeno retroaktivno. Poreski obveznik je uložio žalbu na navedeno rešenje. Posle godinu dana drugostepeni organ poništava rešenje i vraća prvostepenom organu na ponovnovni postupak i  odlučivanje. Da li treba poništiti reprogram? Da li poreski obveznik ima pravo da ponovo podnese zahtev za reprogram za isti dug (biće povećan za kamatu do datuma zapisnika)? Novo rešenje biće doneto u što kraćem roku i biće zaduženi za isti iznos. Obaveze po reprogramu još uvek nisu dospele, nakon ukidanja reprograma po službenoj dužnosti zbog poništenja rešenja i nakon donošenja novog rešenja, da li poreski obveznik ima pravo na reprogram za isti dug? Tekuće obaveze izmiruju redovno tako da je dug koji je u reprogramu i ukoliko se ukine reprogram samo po osnovu rešenja za 2016. godinu.

Odgovor »

Kako postupiti, koji akt doneti, te ukoliko se donosi rešenje u kojoj formi se ispravlja netačnost iz podnetih poreskih prijava, u poreskoj kontroli poreza na imovinu, čiji je period kontrole pet godina, pri čemu je podnetom poreskom prijavom za prvu godinu (ili bilo koju) neosnovano utvrđen veći porez, a poreskim prijavama za ostale godine obračunat manji iznos poreza od zakonom propisanog. Da li se rešenjem utvrđuje samo poreska obaveza tj. razlika od manje utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za poslednje četiri godine ili se istim rešenjem takođe utvrđuje i umanjenje poreske obaveze od pogrešno više utvrđenog poreza poreskom prijavom do ispravno utvrđenog poreza za prvu godinu?

Odgovor »

Ukoliko nismo imali prometa u odgovarajućoj zoni, kao ni u graničnim zonama (npr. za stanove), da li da se rukovodimo  Zakonom o porezima na imovinu: članom 6. stav 13. ili članom 7a. stav 2. Da li bi, ukoliko nema prometa u zoni i u graničnim zonama, trebalo da se odrede iste prosečne cene u odnosu na tekuću godinu (prva, druga i treća zona imale bi različite cene) ili da se shodno članu 7a stav 2 odredi osnovica iz najopremljenije zone za prvu, drugu i treću zonu (onda bi sve tri zone imale istu osnovicu)?

Odgovor »