U okviru saradnje Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i programa “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana” održane su četiri regionalne radionice za podršku jačanja kapaciteta lokalne poreske administracije.

Tema ovog ciklusa radionica bila je Zastarelost u okviru koje je obrađena zastarelost prava na utvrđivanje, naplatu, povraćaj i preknjižavanje, pokretanje prekršajnog postupka, prekid zastarelosti, apsolutna zastarelost i zastoj zastarelosti, postupanje LPA po zahtevu za zastarelost i prenos u vanbilansne evidencije. 

Tematske radionice održane su Beogradu (7. aprila), Novom Sadu (8. aprila), Nišu (11. aprila) i Kragujevcu (12. aprila).

Planirano je održavanje četiri ciklusa radionica u 2022. godini namenjenih jačanju kapaciteta lokalnih poreskih administracija kroz funkcionisanje SKGO Mreže za LPA, sa fokusom na teme koje su predložile lokalne poreske administracije.