Na dvodnevnoj radionici, održanoj na Mokroj Gori, predstavnici 15 lokalnih samouprava u Srbiji radili su na pripremi delova komunikacionog plana, i razgovarali o važnosti aktivnog i kontinuiranog informisanja građana kao i izazovima u izradi Plana aktivnosti. Predstavnici lokalnih samouprava su se složili da se u izradi Plana aktivnosti najveći izazovi mogu podeliti u tri grupe, to su institucionalni, politički i finansijski.

U toku izrade komunikacionog plana tražio se odgovor na pitanja koji su najefiksniji kanali komunikacije, zatim koje su ciljne grupe ali i zašto je važno jasno znati ko komunicira, kada, u kojoj formi i putem kojih kanala.

Ovom radionicom zaokružen je ciklus izrade planova aktivnosti koji bi trebalo da pomognu lokalnim samoupravama da bolje uključe građane u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Na radionicama je učestvovalo ukupno 46 ljudi iz 15 opština u Srbiji.