Drugog dana promocije usluge eUverenja u Vrnjačkoj Banji održana je radionica na kojoj su predstavnici Instituta “Mihajlo Pupin” i gradskog Sekretarijata za javne prihode Grada Beograda odgovarali na pitanja zaposlenih u LPA partnerskih lokalnih samouprava programa MED.

Glavna tema ove radionice bila su eUverenja, informacioni sistem LPA, kao i druge teme koje su važne za rad zaposlenih u lokalnoj poreskoj administraciji. Predstavnici Instituta “Mihajlo Pupin” najavili su da će uskoro biti implementirana nova verzija informacionog sistema LPA za sve JLS u Srbiji, kao i da će biti održane adekvatne obuke za zaposlene u LPA.

Na radionici su prisustvovali i aktivno učestvovali predstavnici LPA iz 50 lokalnih samouprava. Pokrenuta su mnoga pitanja značajna za dalje unapređenje i poboljšanje rada lokalne poreske administracije.