Nakon zvaničnog potpisivanja Memoranduma između Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ambasade Švajcarske, kojim je i zvanično počeo program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“  održan je i sastanak na kome su konstituisana radna tela i doneta je odluka koja će omogućiti odabir jedinica lokalne samouprave sa kojima će Program raditi do 2025. godine.

Program će imati tri komponente

  • Konkurs za 20 lokalnih samouprava koje promovišu učešće građana u procesima donošenja odluka; tehnička podrška, kofinansiranje iz podsticajnog fonda u visini od 750.000 CHF (700.000 EUR) za dobru upravu; tehnička podrška za 44 lokalne samouprave u poboljšanju izveštavanja sa javnih rasprava o budžetu
  • Popisivači i tehnička podrška za 44 lokalne samouprave u administriranju prihoda; tehnička podrška za svih 145 opština u Srbiji (osim KiM) u bliskoj saradnji sa SKGO u cilju administriranja sopstvenih prihoda
  • Politički dijalog za podsticanje društvenog ugovora; olakšavanje i tehnička podrška na lokalnom i nacionalnom nivou.

Dogovoreno je da će se sve važno odluke vezane za rad projekta donositi zajedničkim konsenzusom Programskog upravnog odbora kao i članova tima programa.