U okviru zajedničke saradnje Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i programa “Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana” za podršku lokalnim poreskim administracijama (LPA), održane su četiri regionalne radionice.

Tema ovog ciklusa radionica bila je Prinudna naplata izvornih prihoda iz nadležnosti LPA, zakonska primena, postupanja LPA, ključne aktivnosti (podsetnik, opomena, upozorenje i prethodna mera kao mere prinudne naplate).

Tematske radionice održane su Nišu (29. septembra), Kragujevcu (30. septembra), Beogradu (6. oktobra) i Novom Sadu (7. oktobra).

Predstavnici LPA koji su prisustvovali radionicama, pozvani su da delegiraju teme koje su od najvećeg značaja za rad zaposlenih u LPA, kako bi se u narednoj godini nastavila uspešna saradnja namenjena jačanju kapaciteta lokalnih poreskih administracija kroz funkcionisanje SKGO Mreže za LPA, sa fokusom na  predložene teme.