Odgovor:

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave lokalna komunalna taksa može se uvoditi za isticanje firme na poslovnom prostoru.

Firma, u smislu ovog zakona, jeste svaki istaknuti naziv ili ime koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Obveznik koji je imao registrovanu delatnost drumski prevoz tereta, istu je mogao registrovati samo na adresi određenog poslovnog prostora (a ne na kamionu), što znači da se u vašoj bazi to lice vodi kao obveznik takse na određenom poslovnom prostoru u kom je to lice registrovalo svoju delatnost. Ukoliko je delatnost registrovana u prostoru u kome obveznik stanuje, po našem mišljenju deo stambenog prostora smatra se poslovnim prostorom, s obzirom da je u istom registrovano obavljanje delatnosti. Pored toga, lice je uz osnovnu registrovanu delatnost mogao obavljati i druge delatnosti.

Ukoliko je lice primalo rešenja i nije izjavljivalo žalbe na ta rešenja, ista su konačna i zahtev za storniranje rešenja je neosnovan.

Obveznik sada ne može dati dokaze da 2010. i 2011. godine nije imao istaknutu firmu na prostoru u kom je delatnost registrovana.