Odgovor:

Svi postupci u odnosu na preminulo fizičko lice se obustavljaju danom smrti (član 45. Zakona o opštem upravnom postupku). Poreska akta koja su doneta nakon smrti poreskog obveznika (koji danom smrti gubi svojstvo poreskog obveznika), doneta su neosnovano i potrebno je u poreskom računovodstvu stornirati neosnovano utvrđene obaveze po donetim rešenjima.

Storno neosnovanih zaduženja umrlog lica, treba izvršiti ne po zahtevu njegovog naslednika, već po službenoj dužnosti jer je sa danom smrti on prestao da bude poreski obveznik.

Za dug preminulog lica, po osnovu obaveza koje se odnose na period do dana smrti (u konkretnom slučaju do 30.06.2022. godine) obaveze se prenose naslednicima prema ostavinskom rešenju, srazmerno vrednosti nasledjene imovine.

Prema navedenom, pre svega potrebno je:

-stornirati neosnovano utvrdjena zaduženja na ime preminulog lica od dana smrti;

-zameniti doneto rešenje o utvrdjivanju obaveze na preminulo lice za 2022. godinu i doneti novo rešenje o utvrdjivanju obaveze za 2022. godinu za period zaduženja do dana smrti.

-preneti obaveze sa preminulog lica (na dan smrti) na naslednike srazmerno vrednosti nasledjene imovine prema ostavinskom rešenju.