Odgovor:

Saglasno članu 84. Zakona o opštem upravnom postupku, troškovima postupka smatraju se izdaci za takse, lični troškovi stranke (troškovi dolaska i gubitka vremena i zarade), neophodni i opravdani troškovi zastupanja stranke i troškovi usmene rasprave i izvođenja dokaza (stvarni troškovi svedoka i stvarni troškovi i nagrade veštaka, tumača, prevodilaca i privremenih zastupnika, troškovi uviđaja i sl.), kao i posebni izdaci u gotovom novcu organa koji vodi postupak (putni troškovi službenih lica, oglasi i sl.).

Obveznik je u obavezi da prilikom dostavljanja žalbe, uplati I republičku administrativnu taksu saglasno Zakonu o republičkim administrativnim taksama, što je I deo obrazloženja rešenja.  Inače neuplaćena taksa se naplaćuje u postupku prinudne naplate (čl.17. Zakona o republičkim administrativnim taksama). Vase dalje postupanje u vezi obaveze poreskog obveznika da prilikom podnošenja žalbe izvrši uplatu I republičke administrativne takes I da o tome priloži dokaz uz žalbu ne zavisi od toga kao ćete rešavati predmet u daljem postuku.

Zahtev za nadoknadu troškova postupka može se podneti do okončanja postupka I u slučaju koji navodite (ako poreski obveznik podnese zahtev za nadoknadu troškova) predmetni zahtev za nadokanadu troškova će verovatno biti odnovan, jer je trošak stvarno i nastao a dokaz da je plaćen je uplatnica priložena uz žalbu.

Dakle, ne možete sami osloboditi obveznika od plaćanja adminsitrativne takse, već se u postupku mora istaći zahtev za nadokandu troškova.