Odgovor:

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, kao i Uredbom nije propisano šta se smatra pod opštinom u kojoj obveznik obavlja pretežnu delatnost, odnosno kako se tretira to obavljanje delatnosti na terenu. U usmenim konsultacijama sa kolegama iz Ministarstva finansija zauzet je stav da se za rad na terenu ne plaća eko naknada, naročito za poslove koji traju kratko, ali zvaničan pisani stav o tome nismo dobili. U tom smislu možete uputiti zahtev za stručno mišljenje Ministarstvu finansija, kao predlagaču Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, s obzirom da su za postupanje LPA obavezujuća mišljenja ovog ministarstva.  

Po našem mišljenju, uzimajući u obzir da u ovom slučaju Agencija u navedenoj JLS ne pruža svoje usluge neposredno (poslove čišćenja ne obavljaju zaposleni u Agenciji), Agencija tu ne obavlja delatnost i nije ni obveznik eko naknade u navedenoj JLS.