OBAVEŠTENJE LPA 26.04.2021.

U prilogu dostavljamo skenirane delove Biltena Ministarstva finansija broj 3/2021 koji se odnose na ZPI.

Napominjemo da je ovde dato detaljno mišljenje u vezi više vrsta poreskih oslobođenja, koje je značajno za kontrolu poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige.