OBAVEŠTENJE LPA 23.09.2021.

U prilogu dostavljamo skenirane delove Biltena Ministarstva finansija broj 7-8/2021 koji se odnose na Zakon o porezima na imovinu i Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara.