OBAVEŠTENJE LPA 20.06.2022.

U prilogu je Instrukcija za postupanje LPA za podešavanje parametara za korišćenje opcije eUverenja, obradu zahteva i izdavanje eUverenja.